Coaching

Coaching

Dla osób, które czują, że to, co jest, nie wystarcza, które potrzebują rozwinąć skrzydła i pójść dalej w jakiejś dziedzinie życia, proponujemy coaching. Praca z coachem przypomina trochę przemierzanie wspólnie drogi, która prowadzi do celu. Coach to wyjątkowy towarzysz podróży posiadający wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Osoba, która decyduje się na coaching, dysponuje sobą, swoją historią, zasobami […]

Zobacz więcej
Mediacje

Mediacje

Ludzi charakteryzuje różnorodność. Jesteśmy różni, myślimy i czujemy na swój odmienny sposób, mamy inne podejścia, inaczej patrzymy na sprawy. Gdy różnorodność się uzupełnia, wychodzą z tego piękne, ważne i duże rzeczy. Natomiast, kiedy występuje kolizja potrzeb, pragnień, interesów, gdy różnice się wzajemnie znoszą czy wykluczają, pojawiają się spory i problemy. Wtedy przydatna może być mediacja, […]

Zobacz więcej
Psychoterapia zaburzeń odżywiania

Psychoterapia zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania rozpatrywać należy w kontekście silnych, wielopoziomowych nierozwiązanych konfliktów psychicznych i ich fizjologicznych przejawów. Tych wewnętrznych splątań nie można zablokować czy wyeliminować, raczej trzeba je zrozumieć, uwzględnić i nauczyć się z nimi obchodzić. Na ogół niezbędna jest do tego pomoc specjalistyczna i środowiskowa, szczególnie na początkowym etapie. Oprócz pracy indywidualnej dobre efekty daje udział […]

Zobacz więcej
Psychoterapia i terapia nastolatków

Psychoterapia i terapia nastolatków

Czego właściwie potrzebują nastolatki? To częste pytanie sfrustrowanych rodziców. Gdyby tylko wiedzieli, na pewno by to im zapewnili. Niestety, nie jest łatwo o dobrą odpowiedź, bo zazwyczaj same nastolatki jej nie znają. Okres dojrzewania to czas intensywnych poszukiwań. Młody człowiek stara się odnaleźć własną drogę pośród różnych istotnych wartości, okoliczności i środowisk, z którymi się […]

Zobacz więcej
Psychoterapia i terapia rodzin

Psychoterapia i terapia rodzin

Rodzina jest czymś niezmiernie ważnym dla każdego człowieka. To, co się w niej wydarza, znacząco wpływa na wszystkich jej członków. Praca z rodzinnym systemem ma na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności oraz podniesienie jakości życia. Zwykle też podnosi świadomość i daje umiejętności do lepszego poruszania się w skomplikowanych relacjach i zależnościach pomiędzy bliskimi.

Zobacz więcej
Psychoterapia seksuologiczna

Psychoterapia seksuologiczna

Seksualność to jeden z ważniejszych obszarów. Kiedy na tym polu wszystko działa tak, jak powinno, czujemy się spełnieni. Natomiast, gdy to, co dzieje się w sypialni, nie daje satysfakcji czy wręcz przysparza problemów, jakość życia spada i to nie tylko bezpośrednio w wymiarze seksualnym, zazwyczaj ma to wpływ również na inne obszary funkcjonowania człowieka. Tych […]

Zobacz więcej
Psychoterapia i terapia dzieci

Psychoterapia i terapia dzieci

Okres dziecięcy ma fundamentalne znaczenie, w tym czasie człowiek się kształtuje. To, co się z nim dzieje w dzieciństwie, jest ważne nie tylko ze względu na bieżące funkcjonowanie, będzie również znacząco wpływać na kształt życia na jego późniejszych etapach. Warto więc wykazać troskę i zaangażowanie i wesprzeć dziecko w rozwoju tak, aby był to dla […]

Zobacz więcej
Psychoterapia par i terapie dla małżeństw

Psychoterapia par i terapie dla małżeństw

Człowiek nieustannie się zmienia, to rzecz normalna i naturalna. Wraz z osobą zmienia się także to, co ją otacza, również jej relacje. Dynamika każdego z partnerów z osobna, jak również związku, który tworzą, to z jednej strony na ogół proces trudny, a z drugiej pociągający, możliwość przeżycia przemiany jest właśnie jedną z tych rzeczy, które […]

Zobacz więcej