Psychoterapia uzależnień Inspiro

Psychoterapia uzależnień


Bycie uzależnionym oznacza, że dana osoba odczuwa silną potrzebę zażywania jakiejś substancji lub wykonywania czynności, nie jest w stanie się bez czegoś obejść. A więc sięga po narkotyki, leki, alkohol, papierosy, oddaje się hazardowi, oglądaniu Internetu czy zatraca w seksie – żeby przytoczyć najczęściej spotykane przykłady. Krok po kroku substancja czy zachowanie coraz bardziej wymyka się spod kontroli i przejmuje władzę, to nie osoba ma nałóg, ale nałóg ma człowieka.

Uzależnienie wyraża się w dwojaki sposób: fizycznie i psychicznie.

Fizjologicznie jest to problem stosunkowo łatwy do rozwiązania. Przy dzisiejszym stanie wiedzy medycznej wyspecjalizowane placówki dosyć skutecznie pomagają wyjść z nałogu na tym poziomie. Inaczej sprawa ma się z uzależnieniami w wymiarze psychicznym. Tutaj pojawia się miejsce dla psychologa i terapii, ponieważ, aby poradzić sobie z problemem, który objawia się sięganiem po substancje czy zachowania, potrzeba zrozumieć jego podłoże, to, z czego on wynika, co daje, w jakim kontekście się pojawia i wiele, wiele innych. Zazwyczaj ustalenie „o czym jest ten nałóg”, a w konsekwencji, w jaki sposób skutecznie można sobie z nim poradzić, wymaga regularnej pracy ze specjalistą, często korzystna jest też praca w grupie. 

Często spotykane zagadnienia w pracy z uzależnieniami:

  • uzależnienia od substancji (nikotyna, alkohol, narkotyki, jedzenie itp.)
  • uzależnienia od Internetu
  • uzależnienia sfery seksuologicznej
  • uzależnienia od pracy
  • uzależnienia od zakupów
  • uzależnienia od dbałości o ciało (solaria, tężyzna fizyczna itp.)

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, wymagające pomocy specjalistycznej. Wszystkich Państwa, których temat dotyczy, zapraszamy na konsultacje do naszych specjalistów, aby ustalić tryb i zakres pracy w indywidualnej perspektywie.