Psychoterapia dzieci Inspiro

Psychoterapia dzieci


Okres dziecięcy ma fundamentalne znaczenie, w tym czasie człowiek się kształtuje. To, co się z nim dzieje w dzieciństwie, jest ważne nie tylko ze względu na bieżące funkcjonowanie, będzie również znacząco wpływać na kształt życia na jego późniejszych etapach. Warto więc wykazać troskę i zaangażowanie i wesprzeć dziecko w rozwoju tak, aby był to dla niego czas maksymalnie korzystny i inspirujący.

Terapia dzieci ma na celu pomoc im w trudnych momentach, przeżyciach i doświadczeniach, które w młodym wieku nieuchronnie się zdarzają, a mały człowiek ma jeszcze zbyt mało zasobów, by sobie samodzielnie z nimi poradzić.

Do najczęściej spotykanych zagadnień, które wymagają pomocy specjalisty, zalicza się:

 

  • problemy emocjonalne typu lęk czy niepokój, przygnębienie, stany okołodepresyjne, kompulsje, inne
  • problemy w sferze społecznej typu trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych, skłonność do izolacji, trudności z odnalezieniem się w grupie, inne
  • problemy wychowawcze: dziecko nie słucha, nie uznaje autorytetu, jest agresywne itp.
  • zaburzenia odżywiania, snu
  • trudne zachowania typu ADHD, tiki, inne.

Po wstępnej konsultacji dobieramy dla dziecka optymalny rodzaj psychoterapii. Warto zaznaczyć, że w proces psychoterapeutyczny dziecka dosyć często włączani są jego bliscy. Zazwyczaj oznacza to terapię rodzicielską, czyli pracę indywidualną z jednym z rodziców lub obydwojgiem, ukierunkowaną na rozwiązanie problemów osób dorosłych, które mogą mieć wpływ na ich dziecko, psychoedukację i poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności rodzicielskich.