Zasady przyjęć

 Wydarzenia płatne

– Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem psychoterapii poza sytuacjami określonymi w kodeksie psychologa i prawie polskim.

– Osoba prowadząca terapię posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu, podlega superwizji zawodowej. 

– Sesje psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50 min., sesje psychoterapeutyczne par i małżeństw, rodzinne oraz mediacje trwają 80. min. a sesja dziecka 40 min. Zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osobą prowadzącą terapię.

– Sesje odbywają się raz w tygodniu chyba, że w trakcie pracy okaże się, że korzystna będzie inna częstotliwość spotkań.

– Długość trwania terapii jest określana indywidualnie.

– W przypadku spóźnienia prosimy o płatność za całą sesję, sesja nie może być przedłużana.

– Jeżeli zachodzi konieczność odwołania wizyty prosimy o informację min. 48 godz. przed ustalonym terminem. Sesja nieodwołana lub odwołana po tym czasie jest normalnie płatna. 

– Wizyty prosimy opłacać wg. stawek podanych na stronie www.inspirowarszawa.pl, zakładka cennik.

----

mail: info@inspirowarszawa.pl

tel.: 533 782 123

skype: inspirowarszawa