Terapia rodzin

 

Rodzina jest czymś niezmiernie ważnym dla każdego człowieka. To, co się w niej wydarza, znacząco wpływa na wszystkich jej członków. Praca z rodzinnym systemem ma na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności oraz podniesienie jakości życia. Zwykle też podnosi świadomość i daje umiejętności do lepszego poruszania się w skomplikowanych relacjach i zależnościach pomiędzy bliskimi.

Często punktem wyjściowym do pracy z rodziną są problemy z jednym z jej członków, np. dzieckiem czy osobą starszą. Jednak szybko okazuje się, że te zdefiniowane problemy są osadzone w szerszym kontekście rodzinnym i bez pracy z całym systemem trudno uzyskać pożądaną zmianę.

Na spotkaniach rodzinnych każda osoba ma okazję, żeby opowiedzieć swoją perspektywę, zostać wysłuchaną i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami. Przestrzeń dla każdego to cenne doświadczenie, zazwyczaj już ono samo przynosi ulgę i zmienia atmosferę pomiędzy bliskimi. Oczywiście, równie ważna jest specjalistyczna pomoc terapeuty czy terapeutki, którzy dysponują wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby pomóc w znalezieniu rozwiązań, które danej rodzinie są potrzebne.

 

Przykładowe zagadnienia, z którymi najczęściej spotykamy się, pracując z rodzinami:

– gdy sytuacja, postawa czy zachowania jednego z członków rodziny znacząco wpływa na resztę systemu;

– gdy to, co dzieje się w rodzinie, odbija się na jednym z jej członków, przyczynia się do problemów jednostki;

– kiedy system przeżywa kryzys życiowy; mogą to być sytuacje losowe typu utrata pracy, zmiana środowiska, lub będące wynikiem nierozwiązanych konfliktów w obrębie rodziny;

– trudność rodziny w radzeniu sobie z konfliktami, niemożność konfrontacji i w wyniku tego „zgniła atmosfera”;

– nadmierna konfliktowość w systemie, zbyt mało „normalnego życia”, stan ciągłego napięcia, „ciężka atmosfera”;

– choroby jednego lub więcej członków rodziny, szczególnie gdy nie bardzo można znaleźć podłoże organiczne czy też lekarze dają wskazania na podłoże psychosomatyczne i emocjonalne;

– trudności w relacjach rodzice-dziecko, np. dziecko zachowuje się „dziwacznie”, moczy się, jest wybuchowe, są z nim trudności wychowawcze itp.

 

To z pewnością nie wszystkie zagadnienia, które wymagają specjalistycznej pomocy. Jeżeli w życiu Państwa rodziny dzieje się coś niepokojącego, zapraszamy na konsultację z naszymi specjalistami.

 

Tagi: terapia rodzin Warszawa, rodzina Warszawa

----

mail: info@inspirowarszawa.pl

tel.: 533 782 123

skype: inspirowarszawa