Home

t_ind1

t_par

t_dzieci

t_seks

Czym się jeszcze zajmujemy?

Konsultacje rodzicielskie

Oferta konsultacji kierowana jest do rodziców małych dzieci i nastolatków oraz ich opiekunów (m.in. pedagogów, wychowawców), którzy poszukują wsparcia oraz odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozwojem dziecka i je wychowaniem.Na konsultacje zapraszamy osoby, które:Poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytanie dotyczące norm i tempa rozwoju dziecka oraz metod na wspieranie jego prawidłowego rozwoju,Poszukują sposobów na stawianie jasnych granic dziecku z szacunkiem i miłością,Poszukują innych metod ...

czytaj więcej...


Diagnoza psychologiczna

 Celem diagnozy psychologicznej jest opis funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie i sformułowanie zaleceń i wskazówek do dalszego postępowania w przyszłości. Wykonuje ją  odpowiednio przeszkolony psycholog. Diagnoza psychologiczna nie dotyczy jedynie osób z zaburzeniami psychicznymi. W celu zdiagnozowania i opisania danego obszaru funkcjonowania może się zgłosić każdy, kto czuje potrzebę wnikliwszego poznania i zrozumienia siebie.  Proces diagnostyczny opiera się na wywiadzie psychologicznym, obserwacji i odpowiednio ...

czytaj więcej...


Uzależnienia

 Bycie uzależnionym oznacza, że dana osoba odczuwa silną potrzebę zażywania jakiejś substancji lub  wykonywania czynności, nie jest w stanie się bez czegoś obejść. A więc sięga po narkotyki, leki, alkohol, papierosy, oddaje się hazardowi, oglądaniu Internetu czy zatraca w seksie – żeby przytoczyć najczęściej spotykane przykłady. Krok po kroku substancja czy zachowanie coraz bardziej wymyka się spod kontroli i przejmuje władzę, to nie osoba ma ...

czytaj więcej...


Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania rozpatrywać należy w kontekście silnych, wielopoziomowych nierozwiązanych konfliktów psychicznych i ich fizjologicznych przejawów. Tych wewnętrznych splątań nie można zablokować czy wyeliminować, raczej trzeba je zrozumieć, uwzględnić i nauczyć się z nimi obchodzić. Na ogół niezbędna jest do tego pomoc specjalistyczna i środowiskowa, szczególnie na początkowym etapie. Oprócz pracy indywidualnej dobre efekty daje udział w grupie wsparcia. Kiedy świadomość niezbędnych działań i postaw jest solidnie osadzona, pracę ...

czytaj więcej...


Psychoterapia przez Skype

 Jak pokazuje doświadczenie, są osoby, które odczuwają potrzebę pracy nad sobą, diagnozy, konsultacji albo terapii, jednak odległość im na to nie pozwala, w pobliżu brakuje odpowiedniej placówki bądź sprawdzony, polecony przez kogoś specjalista znajduje się zbyt daleko od miejsca zamieszkania. Tych z Państwa, którzy znajdują się w takiej sytuacji i nie mogą przybyć do nas osobiście, zapraszamy do kontaktu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podejmujemy się pracy z ...

czytaj więcej...


Coaching

Dla osób, które czują, że to, co jest, nie wystarcza, które potrzebują rozwinąć skrzydła i pójść dalej w jakiejś dziedzinie życia, proponujemy coaching. Praca z coachem przypomina trochę przemierzanie wspólnie drogi, która prowadzi do celu. Coach to wyjątkowy towarzysz podróży posiadający wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Osoba, która decyduje się na coaching, dysponuje sobą, swoją historią, zasobami i ograniczeniami. Podczas wyprawy obie strony poznają się i uczą korzystać ...

czytaj więcej...


Dla Biznesu

  Biznes wciąż się zmienia, tak samo jak ludzie, którzy go tworzą, i środowisko, w którym funkcjonuje. Standardy ważne jeszcze wczoraj, dzisiaj tracą na znaczeniu, przychodzi nowe. Można powiedzieć, że dynamika i metamorfoza to dwie niezmienne wartości.Aby za tym wszystkim nadążyć, być adekwatnie i na bieżąco, potrzeba wiedzy, narzędzi i umiejętności nie tylko specjalistycznych, ale również, a może przede wszystkim, ludzkich. Wydaje się, że potrzeba rozwoju na ...

czytaj więcej...


Mediacje

Ludzi charakteryzuje różnorodność. Jesteśmy różni, myślimy i czujemy na swój odmienny sposób, mamy inne podejścia, inaczej patrzymy na sprawy. Gdy różnorodność się uzupełnia, wychodzą z tego piękne, ważne i duże rzeczy. Natomiast, kiedy występuje kolizja potrzeb, pragnień, interesów, gdy różnice się wzajemnie znoszą czy wykluczają, pojawiają się spory i problemy. Wtedy przydatna może być mediacja, czyli praca nad konfliktem w kierunku znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie ...

czytaj więcej...


Śpiączka

 Psychoterapia osób w śpiączce, ich rodzin i bliskich Praca psychologiczna z osobami w śpiączce jest możliwa i potrzebna. Zazwyczaj ma ona kilka wymiarów. Te najważniejsze to: nawiązanie kontaktu, udrożnienie komunikacji, praca z emocjami i wsparcie w trudnym czasie, pomoc w integrowaniu niezwykle istotnych, wewnętrznych procesów i doświadczeń.Podstawowym założeniem jest pomoc osobom w śpiączce w odnalezieniu się w odmiennym stanie, który jest w tym momencie ich ...

czytaj więcej...


Terapia rodzin

 Rodzina jest czymś niezmiernie ważnym dla każdego człowieka. To, co się w niej wydarza, znacząco wpływa na wszystkich jej członków. Praca z rodzinnym systemem ma na celu pomoc w rozwiązywaniu trudności oraz podniesienie jakości życia. Zwykle też podnosi świadomość i daje umiejętności do lepszego poruszania się w skomplikowanych relacjach i zależnościach pomiędzy bliskimi.Często punktem wyjściowym do pracy z rodziną są problemy z jednym z jej ...

czytaj więcej...


Terapia nastolatków

Czego właściwie potrzebują nastolatki? To częste pytanie sfrustrowanych rodziców. Gdyby tylko wiedzieli, na pewno by to im zapewnili. Niestety, nie jest łatwo o dobrą odpowiedź, bo zazwyczaj same nastolatki jej nie znają. Okres dojrzewania to czas intensywnych poszukiwań. Młody człowiek stara się odnaleźć własną drogę pośród różnych istotnych wartości, okoliczności i środowisk, z którymi się styka. Najczęściej poznaje poglądy zupełnie odmienne, sprzeczne ze sobą. W ...

czytaj więcej...

 

  INSPIRO jest przyjaznym miejscem w sercu Starego Żoliborza, skupiającym grono specjalistów         zajmujących się działalnością psychoterapeutyczną oraz ośrodkiem rozwoju potencjału osobistego.         Zapraszamy!