Diagnoza psychologiczna

 

Celem diagnozy psychologicznej jest opis funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie i sformułowanie zaleceń i wskazówek do dalszego postępowania w przyszłości. Wykonuje ją  odpowiednio przeszkolony psycholog. Diagnoza psychologiczna nie dotyczy jedynie osób z zaburzeniami psychicznymi. W celu zdiagnozowania i opisania danego obszaru funkcjonowania może się zgłosić każdy, kto czuje potrzebę wnikliwszego poznania i zrozumienia siebie.  Proces diagnostyczny opiera się na wywiadzie psychologicznym, obserwacji i odpowiednio dobranych metodach psychologicznych. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji w celu poznania problematyki klienta. Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest indywidualnie.

 

Proponujemy diagnostykę w zakresie m.in.:

Osoby dorosłe

 • funkcjonowania osobowościowego, emocjonalnego, motywacyjnego
 • sprawności intelektualnej (IQ);
 • deficytów otępiennych;
 • deficytów funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia);
 • zaburzeń psychicznych. 

Rodzina

 • komunikacji w małżeństwie
 • komunikacji między rodzicami i dzieckiem
 • stosunków rodzinnych i emocji w rodzinie

Młodzież

 • funkcjonowania emocjonalnego, motywacyjnego
 • sprawności intelektualnej (IQ)
 • deficytów funkcji poznawczych
 • predyspozycji, zainteresowań, twórczego myślenia

Dzieci

 • zaburzeń sfery motorycznej, stronności, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni
 • zaburzeń percepcji wzrokowej
 • zaburzeń percepcji słuchowej
 • zaburzeń procesów uwagi i pamięci
 • moczenia mimowolnego
 • zanieczyszczania się
 • zaburzeń zachowania
 • problemów wychowawczych

 

Tagi: diagnoza psychologiczna Warszawa

—-

mail: info@inspirowarszawa.pl

tel.: 533 782 123

skype: inspirowarszawa