Abraham Lincoln

 I tak samo nieszczęśliwi, jak myślą, że są. Kreowanie rzeczywistości psychicznej trwa cały czas, mamy na nią wpływ, choć tak często się wydaje inaczej.

Albert Einstein

Podejście do nauczania, to nie tylko kwestia dydaktyczna, ale również psychologiczna. Uwaga  autorytetu skierowana na rozwój potencjału rozwija ciekawość, otwartość i pewność siebie, zaś skupiona na brakach umniejsza i kształtuje wewnętrznego krytyka. 

Albert Einstein

 Einstein, czołowy reprezentant nauki, mówi o człowieku. Na pozór mieszają się dwa różne światy, trochę to dziwne, lecz z perspektywy holistycznej rzecz jest zrozumiała – wszystko się przenika, zajmując się jedną dziedziną rozumie się więcej całościowo, nie tylko punktowo.

Albert Einstein

Po raz kolejny okazuje się, że opowiadanie się tylko po jednej stronie zubaża, natomiast kluczem jest uwzględnianie różnych aspektów rzeczywistości.

Aldous Huxley

Można dodać, że paradoksalnie tak zmienia się świat, bo przecież każdy z nas jest jego częścią …

Aleksandra Halewska

Pewnie łatwiej powiedzieć niż w praktyce zrobić. Ale gdyby się tak poważnie zastanowić, to po co brać tyle na siebie, przecież każdy ma swoją odpowiedzialność…

Anthony D’Angelo

 Zarządzanie własnym nastawieniem to istotna sprawa, ta sama wartość może być używana w sposób destrukcyjny albo z pożytkiem.

C.G.Jung

Zrozumienie oznacza proces z samym sobą, wpuszczenie czegoś nowego do własnego wnętrza. Ocena to proces oddziaływania na innych, aby samemu nie narażać się na trudy zmiany….

C.G.Jung

Dzikość i zwierzęcość w naszej, męskiej kulturze jest specyficznie kojarzona właśnie z powodu naleciałości pierwiastka męskiego. Przytaczany Dionizjusza był reprezentantem modelu władzy tyrańskiej, bezwzględnej i okrutnej. Tymczasem dzikość i zwierzęcość mogą być połączeniem z naturą, duchowością świata, jego głębszym wymiarem, z czego lepiej zdają sobie sprawę kobiety.

Carlos Castaneda

 Jeżeli tak jest, to pomimo całego rozwoju czy postępu, wciąż jeszcze pozostaje duuużo do odkrywania…

Dalailama

W dzisiejszym świecie dążymy do tego, aby dużo wiedzieć, Dalajlama udziela wskazówki jak to osiągnąć.

Dolina Muminków

Podobno Dalajlama przechadzając się po centrum handlowym, nauczał, że problemem ludzi obecnych w sklepach jest to, że oni chcą wszystko mieć. Zapytany jak to jest z nim, odparł: ja przechadzam się i cieszę oczy pięknem i obfitością tych wszystkich towarów, ale żadnego z nich nie potrzebuję.