Erich Fromm

Erich Fromm

Dziwne zestawienie, ale szczęście i odpowiedzialność (w dobrym tego słowa znaczeniu) łączą się ze sobą i inaczej nie da rady..

Aldous Huxley

Aldous Huxley

Można dodać, że paradoksalnie tak zmienia się świat, bo przecież każdy z nas jest jego częścią …

Dolina Muminków

Dolina Muminków

Jak dobrze, że jest tyle opcji… 

Albert Einstein

Albert Einstein

Podejście do nauczania, to nie tylko kwestia dydaktyczna, ale również psychologiczna. Uwaga  autorytetu skierowana na rozwój potencjału rozwija ciekawość, otwartość i pewność siebie, zaś skupiona na brakach umniejsza i kształtuje wewnętrznego krytyka. 

Dolina Muminków

Dolina Muminków

Podobno Dalajlama przechadzając się po centrum handlowym, nauczał, że problemem ludzi obecnych w sklepach jest to, że oni chcą wszystko mieć. Zapytany jak to jest z nim, odparł: ja przechadzam się i cieszę oczy pięknem i obfitością tych wszystkich towarów, ale żadnego z nich nie potrzebuję.